Soutěž o vakuovou baličku MAXXO VM PROFI na Facebooku

Soutěž o vakuovou baličku MAXXO VM PROFI na Facebooku

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Mar-Luk s.r.o. o vakuovou baličku MAXXO VM PROFI na Facebooku. Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: Mar-Luk s.r.o.

 1. Doba a místo konání soutěže
  1.1 Soutěž proběhne v období od 11. listopadu 2022  do 30. listopadu 2022 23:59 hodin na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.
 2. Soutěžící
  2.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na Facebookové stránce Domácí vakuování, a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
  2.2 Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.
  2.3 Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená zejména na www.facebook.com/terms.php.
  2.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. na facebookové stránce Domácí vakuování do komentářů pod tímto příspěvkem publikovat pouze jeden soutěžní komentář.
  2.5 Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 3. Mechanismus soutěže
  3.1 V termínu od 11. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022 23:59 hodin mají uživatelé možnost publikovat na facebookové stránce Domácí vakuování komentáře pod tímto příspěvkem se svým tipem na potravinu, kterou by nejraději zavakuovali.
  3.2 Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy připojí komentář k soutěžnímu příspěvku.
  3.3 Každý fanoušek může publikovat pouze jeden komentář. V případě publikace více tipů se za soutěžní považuje ten, který byl publikovaný nejdříve.
  3.4 Soutěžím komentářem se rozumí komentář, který obsahuje (1) tip na potravinu, kterou by uživatel nejraději zavakuoval.
  3.5 Komentář musí být publikovaný pouze pod příspěvkem avizujícím soutěž.
  3.6 Jednoho výherce určí náhodný výběr ze všech soutěžících komentářů. 
  3.7 Účast v soutěži je bezplatná.

  4. Výhry v soutěži a jejich oznámení
  4.1 Výherce obdrží vakuovou baličku MAXXO VM PROFI. Hodnota je 2 999 Kč vč. DPH.
  4.2 Jméno vítěze bude oznámeno v komentáři pod tímto příspěvkem nejdéle do 3 dnů po skončení soutěže, tzn. do 3. prosince 2022.
  4.3 Soutěžící bude v případě výhry kontaktován pomocí Facebookového profilu.
  4.4 Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám.
  4.5 Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

  5. Předání výher
  5.1 Výherci bude cena odeslána v nejbližší době na jeho adresu, kterou zašle pořadateli soutěže.

  6. Závěrečná ustanovení
  6.1 Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na Facebookové stránce Domácí vakuování.
  6.2 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
  6.3 Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
  6.4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  6.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  6.6 Společnost Meta Platforms neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Libišanech dne 11.11.2022


SLEVA200 Kč
Přihlaste se k odběru novinek
a získejte slevu na první nákup při nákupu nad 1 200 Kč.
  PŘIHLÁSIT SE